Digitalni i analogni tahograf analiza aktivnosti prekrsaji statistika vozila pravilnik

Program IB.TAHO je dostupan za besplatno preuzimanje kao demonstracijska verzija (demo) koja sadrži određena ograničenja u odnosu na komercijalnu verziju. Cilj demonstracijske inačice jest omogućiti potencijalnim korisnicima isprobavanje funkcionalnosti i rada programskog sustava prije kupnje. Sve osnovne funkcije programa su sadržane - očitavanje aktivnosti sa skeniranih tahografskih listića, preuzimanje podataka s digitalnih kartica vozača u obliku .ddd datoteka, ručni unos radnih aktivnosti, analiza prekršaja i jednostavna statistička analiza radnih aktivnosti, pregled evidencije i izrada propisanih izvještaja, izrada i evidencija AETR potvrda...

TeamViewer - TAHOGRAF - za podršku na daljinu TeamViewer za vašu
podršku na daljinu! (4.1MB)

DEMO 2023 - Instalacija (Taho+TCR) + upute za korištenje + QuickSupport - demo verzija besplatna instalacija za windows EXE, 26.5MB

Ograničenja demo verzije programa:

  • prikaz demo panela u glavnom prozoru (isključuje se klikom miša na panel)
  • ograničenje - do 30 ručnih unosa radnih aktivnosti
  • ograničenje - do 10 unosa skeniranih listića
  • ograničenje - do 3 unosa digitalnih .ddd datoteka
  • grafički pregled aktivnosti za razdoblje nije moguće ispisati na pisač
  • pregled evidencije se ispisuje na pisač s napomenom DEMO
  • nije moguće ispisati izrađene AETR potvrde niti popis evidentiranih potvrda

Sve ostale funkcije su identične cjelovitoj komercijalnoj verziji programa. Obzirom da se program kontinuirano razvija u suradnji s našim partnerima i postojećim korisnicima, moguće je da se u međuvremenu implementiraju i neke nove funkcije ili ubace modifikacije postojećih. Preporučamo pratiti ove web stranice ili naš facebook profil za najsvježije informacije!

Osim demo verzije programa, na ovim stranicama možete preuzeti i TeamViewer QuickSupport aplikaciju posebno pripremljenu za korisnike IB.TAHO sustava. Na taj način osiguravate mogućnost udaljene podrške koju nudimo svim našim korisnicima. Za osnovne intervencije, usluga je, kao i dosad, besplatna, dok se za složenije intervencije prije same intervencije dogovaraju uvjeti i šalje ponuda. Nakon pokretanja programa za korisničku podršku, dovoljno je da nam se javite i zatražite našu pomoć - u pravilu se podrška osigurava odmah; naravno, ovisno o raspoloživosti djelatnika.

Detalje o mogućnostima i načinu korištenja IB.Taho, kao i detalje o aktualnom Pravilniku možete pronaći u dokumentima: