Naslovnica | Mogućnosti | Sučelje | Dokumenti | DEMO | Cijene | Kontakt | Tahografi | Besplatno
inter biz informaticke usluge

IB.Taho

Analogni i digitalni tahografi - osnovne informacije

tahograf logo softver

Zakonska regulativa

evidencija radnih sati mobilnih radnika tahograf analogni i digitalni

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu propisuje osnovna pravila za korištenje uređaja za bilježenje aktivnosti vozača - tahografa. Zakon dozvoljava korištenje analognih i digitalnih tahografa - analogni tahografi još uvijek dominiraju obzirom na starost voznog parka, dok su digitalni tahografi obavezni u svim novim vozilima, registriranim prvi put od 1.1.2009. nadalje (pojmovi).

Kao što svi vozači znaju, analogni tahografi bilježe informacije o aktivnostima (vožnja, ostali rad, spremnost, odmor) na analogne tahografske listiće - kružne listiće na koje se ručno upisuje početno i završno stanje kilometarsata te vrijeme početka i završetka vožnje, dok tahograf kružno bilježi status/aktivnost i druge informacije (brzina vožnje, pređeni kilometri).

Za korištenje digitalnih tahografa, ovlaštena pravna osoba (AKD d.o.o. u RH) izdaje jedinstvene identifikacijske memorijske kartice svim vozačima - tzv. kartice vozača. Kod korištenja digitalnog tahografa vozač svoju karticu mora umetnuti u uređaj i od tog trenutka do vađenja kartice, uređaj bilježi sve bitne parametre vožnje na samu karticu.

Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije objavljenom u Narodnim novinama NN 43/09 definirani su minimalni uvjeti vezano uz vođenje evidencije o radnim aktivnostima vozača - obveznik vođenja evidencije je poslodavac ili samostalni autoprijevoznik. (interno - ukratko o pravilima i prekršajima)

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav

Evidencija radnih aktivnosti

U principu, vođenje evidencije autoprijevoznici i poslodavci mogu odraditi sami ili za isto koristiti usluge specijaliziranih tvrtki. Vođenje evidencije se svodi na digitalizaciju podataka s analognih listića i očitavanje kartica vozača - temeljem dobivenih informacija izrađuju se propisana izvješća, provodi analiza obavljenih aktivnosti, upućuje vozače na eventualne prekršaje itd. Izvještaji se generiraju u skladu s navedenim Pravilnikom, no kako pravilnik propisuje minimalne uvjete, niz dodatnih informacija je uvijek dostupan poslodavcima, po potrebi.

Dodatno, osim same evidencije, poslodavci su dužni vozačima izdavati tzv. AETR potvrde (višejezični, Pravilnikom propisani međunarodni obrazac) za sve slobodne dane i iste priložiti u evidenciji.

Inter-biz svim zainteresiranim stranama nudi kompletna rješenja - autorski softver koji poslodavcima i autoprijevoznicima omogućava samostalno vođenje kompletne evidencije - IB.TAHO, ali i uslugu obrade podataka kroz mrežu naših ovlaštenih partnera. (interno - ideja obrade podataka o radnim aktivnostima)

Stručni članci i objavljeni materijali

  • Stručni članak - Tehnički glasnik 1/2012 - PDF dokument PDF, 2.6MB - "Algoritmi primjenjivi u postupku očitavanja radnih aktivnosti s tahografskih listića"
  • Stručni članak - Tehnički glasnik 2/2011 - PDF dokument PDF, 1.3MB - "Izvedba programskog rješenja za očitavanje radnih aktivnosti vozača s digitalnih tahografskih kartica"
  • Poster (A1, engleski jezik) - konferencija ICIL2012 - uz članak o razvoju sustava IB.TAHO PDF dokument PDF, 1.46MB
Putni nalozi za autoprijevoznike, vozače i radnike
Evidencija radnog vremena za profesionalne vozače - mobilna verzija - Facebook - Wordpress blog
Domaća autorska rješenja za podršku poslovanju
Proizvođač:
Inter-biz, Informatičke usluge
Lošinjska 14, HR-42000 Varaždin, Croatia

Blog - uz evidenciju radnih aktivnosti vozača
Kontakt:
M:+385 (0)98 680-847 - E: info@inter-biz.hr