Sustav IB.TAHO omogućava vođenje svih propisanih evidencija vezanih uz obveze poslodavaca i vozača u području radnih aktivnosti mobilnih djelatnika odnosno vozača. Osigurava kvalitetan i efikasan rad s tahografima - kako analognim tako i digitalnim, omogućujući čitanje tahografskih listića skeniranih standardnim uredskim skenerima, kao i očitavanje i preuzimanje podataka s digitalnih kartica vozača. Osim tih ključnih funkcionalnosti, sustav nudi niz drugih vrlo korisnih mogućnosti, koje još više pojednostavljuju korištenje i vođenje evidencija.

Osnove i obveze vođenja evidencije su propisane Pravilnikom o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije. Neovisno o tome, naš programski sustav omogućava izradu i niza drugih izvještaja i analitičkih pregleda.

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav

Mogućnosti i funkcionalnosti implementirane u aktualnu inačicu našeg sustava:

 • evidencija djelatnika tj. vozača (neograničen broj, osim u Mini verziji)
 • evidenciju vozila (neograničeno, osim u Mini verziji)
 • izrada, ispis i evidenciju AETR potvrda za slobodne dane i dane kad se ne vozi
 • analogni tahografi - automatizirani unos i očitavanje podataka s skeniranih taholistića - digitalizacija listića temeljem očitanja iz slikovnih zapisa (skenirano standardnim uredskim skenerima ili specijaliziranim skenerima)
 • digitalni tahografi - unos podataka s digitalnih kartica vozača (digitalni tahograf) i automatska evidencija - očitanje kartica korištenjem standardnih smart-card čitača, snimanje u .ddd zapis koji se obrađuje i analizira
 • analiza i određivanje prekršaja vozača, izrada izvještaja tj. upozorenja za vozače
  • dnevni odmor, vrijeme vožnje, tjedni odmor...
  • jednostavno podešavanje parametara ispisa (obradio, datum izrade...)
 • pregled evidencije radnog vremena, noćni rad, proizvoljno definiranje perioda za obračun noćnog rada (npr. 00:00-05:00 ili, što je prije vrijedilo 22:00-06:00, ili po internim pravilima tvrtke)
 • izradu izvještaja o evidenciji radnog vremena s tjednom analizom sukladno Pravilniku
 • tablični prikaz i ispis aktivnosti po danima ili za željeno razdoblje
 • grafički prikaz i ispis aktivnosti po danima ili za željeno razdoblje
 • kalendarski pregled aktivnosti vozača za lakše praćenje evidencije
 • SOTAH - generiranje XML-a za evidenciju vozača vezanu uz analogne listiće (.ddd datoteke digitalaca također šaljete u SOTAH, ručno)
 • integriranu evidenciju AETR potvrda - kombiniranje potvrda i zabilježenih aktivnosti - tablični i grafički pregled
 • brza izrada AETR potvrda za neradne dane direktno iz kalendara
 • statistička analiza aktivnosti vozača - tablični i grafički prikaz - sumarno po danima u tjednu ili mjesecu, prosjeci po danima u tjednu ili mjesecu...
 • mogućnost čitanja .ddd datoteka preuzeti s digitalnih tahografa u vozilu (dakle, osim kartica vozača, sustav omogućava i čitanje i interpretaciju kartica vozila)
  • grafički prikaz kretanja brzina iz podataka snimljenih u .ddd datoteci vozila
  • izvoz podataka očitanih iz .ddd datoteka vozila u XLS - nije potrebno imati instaliran Excel ili slični program, implementacija izvoza podataka je neovisna o instaliranim programima
 • [verzija Ultra] grupni ispis izvještaja - ispis za više vozača odjednom (do 100 vozača)
  • standardni izvještaj o radnim aktivnostima po danima
  • radne aktivnosti po danima grupirano tjedno
  • upozorenja za vozače
 • učitavanje većeg broja skeniranih zapisa taholistića i slijedna obrada
 • analiza, izrada i ispis izvještaja o aktivnostima vozila
  • ispis po danima ili grupirano po tjednima
  • export u XLS
  • generiranje izvještaja temeljem standardnih podataka unesenih s analognih listića ili digitalnih kartica vozača
 • jednostavno korisničko sučelje
 • hrvatski jezik
 • hrvatski proizvod - mogućnost nadogradnje prema zahtjevima kupaca
 • evidencija radnih aktivnosti
  • vožnja, spremnost za rad, odmor, ostali rad
  • pregled i filtriranje prema raznim kriterijima
  • automatska kalkulacija dnevnog i noćnog radnog vremena
  • izrada izvještaja sukladno Pravilniku o prijenosu podataka o radnom vremenu mobilnih radnika i o vođenju evidencije
  • brzi unos podataka s analognih listića tahografa
  • mogućnost sumarnog unosa, bez detalja
  • pregled evidencije
  • grafički prikaz evidencije aktivnosti - po danima i za razdoblje
 • evidencija AETR potvrda o aktivnostima za dane kad ne obavljaju djelatnost
  • bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci, vozila izuzeta iz Uredbe 561...
  • ispis i pregled evidencije AETR potvrda
  • integracija potvrda u izvještajima o radnom vremenu vozača
  • automatsko određivanje početnog i završnog vremena potvrde (kalendarski pregled)
  • kalendarski pregled evidentiranih AETR potvrda
  • ispis (i naznačeno trajanje) u grafičkom dnevnom prikazu aktivnosti
  • integracija različitih obrazaca zemalja regije (RH - hrvatski, trojezični, SLO - potrdilo o dejavnostih voznika, SRB - potvrda o odsustvovanju, BiH - potvrda o aktivnostima, trojezična)

Sve izvještaje i analize je moguće generirati za proizvoljno razdoblje, uz dodatne mogućnosti filtriranja po vozačima i vozilima. Za vozače je dostupan brzi tzv. vozački izbornik iz kojeg se s par klikova miša dolazi do svih bitnih evidencija vezanih uz vozača - to je idealno kad je potrebna posebna analiza ili točno određena informacija koju je možda teže naći u standardnim pregledima.

Korisničko sučelje programskog sustava IB.TAHO izvedeno je tako da na što više mjesta omogući brzi skok na razne evidencije koje bi korisniku u tom trenutku mogle zatrebati (prečice i padajući izbornici dostupni na desnu tipku miša...).

Podaci se pohranjuju u SQL relacijsku bazu podataka koja je pohranjena unutar FirebirdSQL poslužitelja koji se instalira na Vaše računalo (ili poslužitelj, ovisno o tome koliko korisnika trebate i želite li koristiti IB.TAHO u lokalnoj mreži na više računala).

Sustav se može koristiti na svim Windows operacijskim sustavima (XP, Vista, Windows7).

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju - kontakt +385 (0) 98 680 847