Naslovnica | Mogućnosti | Sučelje | Dokumenti | DEMO | Cijene | Kontakt | Tahografi | Besplatno
inter biz informaticke usluge

IB.Taho

Analogni i digitalni tahograf - pravila i prekršaji, ukratko

ib.taho logo small
evidencija radnih sati mobilnih radnika

Zakonima RH, EU i zemalja članica AETR su propisana striktna pravila kojih se vozači moraju pridržavati.

Pravila se odnose na: vrijeme vožnje (dnevno, tjedno, dvotjedno), prekide vožnje, dnevni i tjedni odmor. Dodatno, postoje ograničenja (tjedno, dvotjedno, prosjek unazad 4 mjeseca...) i na vrijeme rada (uključuje vožnju i ostali rad, kod nekih poslodavaca i spremnost u određenom postotku ukoliko je tako ugovoreno s radnicima).

Vrijeme vožnje

(RH) Dnevno vrijeme vožnje ne smije biti dulje od 9 sati. Iznimno, dozvoljeno je dnevno vrijeme vožnje 10 sati, ali najviše dvaput u tjednu.

(RH) Tjedno vrijeme vožnje ne smije biti dulje od 56 sati. Ukupno vrijeme vožnje tijekom dva uzastopna tjedna ne smije biti dulje od 90 sati!

Vrijeme rada

U Hrvatskoj su propisana pravila koja ograničavaju i vrijeme rada tijekom tjedna. Kvalitetno softversko rješenja  (kao npr. IB.Taho) osim vremena vožnje mora obaviti i analizu vremena rada i ustanoviti postojanje prekršaja i o tome obavijestiti poslodavca.

Pravilo je sljedeće - dozvoljeno je maksimalno 60 sati rada tjedno, s tim da prosjek unazad 4 mjeseca mora biti manji ili jednak 48 sati.

Prekidi vožnje

Iz sigurnosnih razloga, vrijeme vožnje se ograničava i nakon određenog vremena vožnje vozači su obavezni napraviti pauzu - odmor. Minimalno trajanje odmora je 15 minuta (odmor kraći od 15 minuta se ne smatra odmorom!).

Nakon svakih 4.5 sati vožnje, vozač obavezno mora napraviti 45 ili više minuta pauze. Odmor je moguće realizirati i u dva dijela, pri čemu prvi mora trajati bar 15 minuta, a drugi bar 30 minuta.

Dnevno je vozaču dozvoljeno maksimalno 9 sati vožnje. Dozvoljeno je do 2x tjedno voziti do 10 sati dnevno.

Slično kao i za vrijeme vožnje, postoje i ograničenja po pitanju vremena rada i odmora. Unutar 6 do 9 sati rada (vožnja + ostali rad) vozač mora imati bar 30 minuta odmora, dok na više od 9 sati rada mora imati bar 45 minuta odmora.

Dnevni odmor

Propisani su i dnevni odmori - vrijeme odmora koje vozač mora obavezno imati u radnom danu. Ovdje su moguće različite interpretacije - dan je moguće promatrati kao 24 sata od 00:00 do 24:00, ali je i moguće analizirati tzv. obračunski dan (npr. od prve dnevne aktivnosti, pa sljedećih 24 sata).

Vozač mora u svakom radnom danu obavezno imati neprekidni dnevni odmor u trajanju 9 sati.  Moguće je u radnom tjednu imati tri (3) skraćena dnevna odmora.

Tjedni odmor

Tjedni odmor također je propisan Pravilnikom. Vozač unutar dva tjedna mora imati dva redovita tjedna odmora ili jedan redoviti i jedan skraćeni tjedni odmor.

Redoviti tjedni odmor je neprekidni odmor u trajanju 45 sati.

Skraćeni tjedni odmor je neprekidni odmor u trajanju većem od 24 sata. 

INFORMACIJE DOSTUPNE NA OVIM STRANICAMA NE MORAJU NUŽNO ODGOVARATI AKTUALNIM PROPISIMA. AUTOR PODATKE IZNOSI TEMELJEM ISKUSTVA STEČENOG U RAZVOJU SOFTVERA ZA EVIDENCIJU RADNIH SATI MOBILNIH RADNIKA - STOGA, MOLIMO DA NAVODE SMATRATE INFORMATIVNIM I PRIJE NEGO SE POZOVETE NA NJIH ISTE PROVJERITE U POSTOJEĆIM ZAKONIMA I PRAVILNICIMA!

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav

Putni nalozi za autoprijevoznike, vozače i radnike
Evidencija radnog vremena za profesionalne vozače - mobilna verzija - Facebook - Wordpress blog
Domaća autorska rješenja za podršku poslovanju
Proizvođač:
Inter-biz, Informatičke usluge
Lošinjska 14, HR-42000 Varaždin, Croatia

Blog - uz evidenciju radnih aktivnosti vozača
Kontakt:
M:+385 (0)98 680-847 - E: info@inter-biz.hr