Naslovnica | Mogućnosti | Sučelje | Dokumenti | DEMO | Cijene | Kontakt | Tahografi | Besplatno
inter biz informaticke usluge

IB.Taho

Analogni i digitalni tahograf - osnovni pojmovi prema Pravilniku

evidencija radnih sati mobilnih radnika

Neki od osnovnih pojmova vezanih uz tahografe, vožnju, prekide i odmore... Kao što je propisano ZAKONOM O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, objavljenom 28.5.2008.

 • AETR je Europski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodni cestovni prijevoz, sklopljen u Ženevi 1. srpnja 1970.;
 • analogni tahograf je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju na tahografski listić na kojem vrh pisača ostvaruje zapis mehaničkim pritiskom na tahografski listić, a koji omogućava bilježenje podataka za jedan dan;
 • cestovni prijevoz je prijevoz putnika i tereta koji se u cijelosti ili djelomično obavlja javnim cestama, uključujući vožnju praznim ili nenatovarenim vozilom;
 • digitalni tahograf je uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i prijeđenog puta, kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu, a koji omogućava pohranu podataka za razdoblje od 365 dana;
 • dnevni odmor je dnevno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća "redoviti dnevni odmor" i "skraćeni dnevni odmor":
  – »redoviti dnevni odmor« je neprekinuto razdoblje odmora od najmanje 11 sati ili kada se koristi u dva dijela 12 sati, od kojih prvi odmor mora trajati neprekinuto minimalno 3 sata, a drugi neprekinuto minimalno 9 sati;
  – »skraćeni dnevni odmor« je neprekinuto razdoblje odmora kraće od 11 sati, ali ne kraće od 9 sati;
 • dnevno vrijeme vožnje je sveukupno vrijeme vožnje između kraja jednoga dnevnog odmora i početka sljedećega dnevnog odmora ili između dnevnog odmora i tjednog odmora, kao i između tjednog odmora i dnevnog odmora;
 • linijski prijevoz putnika je unutarnji ili međunarodni prijevoz putnika koji se obavlja autobusima koji su konstruirani ili trajno prilagođeni za prijevoz više od devet putnika uključujući i vozača, na određenim relacijama i po unaprijed utvrđenom redu vožnje, cijeni i općim uvjetima;
 • mobilni radnik označava svakog radnika koji čini dio prijevoznog osoblja, uključujući i vježbenike i naučnike, a koji je zaposlen u tvrtki koja obavlja cestovni prijevoz putnika ili tereta kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe;
 • tahograf označava cjelokupnu opremu namijenjenu ugradnji u cestovna vozila za prikaz, bilježenje i automatsko ili poluautomatsko pohranjivanje podataka o kretanju takvih vozila i o pojedinom trajanju rada njihovih vozača. Ova oprema obuhvaća kabele, senzore, elektronički uređaj za informacije o vozaču, jedan (dva) čitač(a) za umetanje jedne ili dvije vozačke(ih) memorijske(ih) kartice(a), ugrađen ili odvojen pisač, instrumente prikaza, uređaj za prijenos iz podatkovne memorije, uređaje za prikazivanje ili ispis podataka na zahtjev i uređaje za upisivanje mjesta u kojima dnevno radno vrijeme započinje i završava;
 • tjedan označava razdoblje između 00:00 sati u ponedjeljak i 24:00 sata u nedjelju;
 • tjedni odmor je tjedno neprekidno razdoblje tijekom kojega vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom, a obuhvaća »redoviti tjedni odmor« i »skraćeni tjedni odmor«:
  – »redoviti tjedni odmor« je odmor koji neprekinuto traje najmanje 45 sati,
  – »skraćeni tjedni odmor« je odmor koji neprekidno traje manje od 45 sati, ali ne kraće od 24 sata pod uvjetima iz članka 12. ovoga Zakona;
 • tjedno vrijeme vožnje je sveukupno vrijeme vožnje tijekom jednog tjedna;

 

analogni digitalni tahograf - softver - program - evidencijski sustav

Putni nalozi za autoprijevoznike, vozače i radnike
Evidencija radnog vremena za profesionalne vozače - mobilna verzija - Facebook - Wordpress blog
Domaća autorska rješenja za podršku poslovanju
Proizvođač:
Inter-biz, Informatičke usluge
Lošinjska 14, HR-42000 Varaždin, Croatia

Blog - uz evidenciju radnih aktivnosti vozača
Kontakt:
M:+385 (0)98 680-847 - E: info@inter-biz.hr